Get the latest price?

t şeklinde tahliye

  • Silikon T şeklinde Drenaj

    Silikon T şeklinde Drenaj

    Floroskopik kontrol altında doğrudan perkütan transhepatik kolanjyal drenaj yaptık. İlke aşağıdaki gibidir. Perkütan transhepatik kolanjiyografiden sonra, intrahepatik safra kanallarının üç boyutlu yapısı floroskopi altında iki boyutlu bir düzleme yansıtılır; İğne daha sonra seçilen safra kanalına doğrulukla sokulabilir. Bu teknik, sarılık hastalarının ameliyat öncesi operasyon yönetimi ve ayrıca fazla komplikasyonsuz ileri kanserin palyatif yönetimi olarak kullanılabilir.

    Email ayrıntılar
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası